Stuurgroep

Nieuw: MOVE NOhW stelt zijn stuurgroep open voor een burgerpanel. Alle belanghebbenden staan op gelijke voet door gedachtewisseling en co-constructie

Definitie

Zoals alle grote projecten voor de ontwikkeling van de openbare ruimte wordt MOVE NOhW opgevolgd door een stuurgroep. Die bestaat uit gewestelijke spelers (Brussel Mobiliteit, perspective.brussels, urban.brussels, Leefmilieu Brussel, ministeriële kabinetten) en gemeentelijke actoren (Schepenen en Diensten voor Mobiliteit en Stedenbouw, Politie ...).  

De stuurgroep wil het project samen opbouwen en daarbij rekening houden met de behoeften van elke partij, alsook de technische en reglementaire beperkingen. Hoe eerder in het project wordt afgestemd met de betrokken actoren, hoe groter de kans dat het aan ieders verwachtingen voldoet. Met MOVE NOhW zijn de burgers voor het eerst volledig geïntegreerd in de stuurgroep.

Rol van de stuurgroep

De stuurgroep komt regelmatig bijeen. Zo blijven alle belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van het project, kunnen ze hun mening geven en werkhypothesen valideren. De stuurgroep tracht het College van de Stad Brussel en de gewestelijke regering de meest volledige en consensus-bevorderende elementen aan te reiken, omdat die overheden de keuzes zullen moeten valideren. De stuurgroep rekent op ieders neutraliteit, constructieve geest en gevoel voor consensus:

  • Neutraliteit: alle leden (zowel gewestelijke of gemeentelijke actoren als burgers) moeten de belangen behartigen van de entiteit die zij vertegenwoordigen, en niet hun persoonlijke belangen.
  • Constructieve geest: de leden moeten het belang van het project dienen.
  • Consensus: de leden moeten ieders intelligentie en kennis samenbrengen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Filmbestand