4de Stuurgroep

Dankzij de vierde stuurgroep kon de balans worden opgemaakt van alle elementen die sinds het begin van de impactstudie zijn geanalyseerd: de diagnose, de toekomstgerichte visie op NOH, de keuze van de vervoerswijze, etc. Vervolgens kwam elke belanghebbende zijn weging presenteren (elke entiteit had 100 punten die moesten worden verdeeld over de 20 criteria die door de hele stuurgroep zijn vastgesteld). Zes criteria kregen de meeste punten voor de aanleg van een nieuwe tramlijn: bediening, regionale bereikbaarheid, intermodaliteit, prestaties, reistijd en geluid en trillingen. Het studiebureau legde vervolgens uit hoe de scores aan elk criterium op elke route zouden worden toegekend.