Burgerparticipatie

De burgers gehoord, geïnformeerd of geraadpleegd bij elke fase van het project.

Introductie

Waarom?

De MIVB neemt steeds vaker het begrip burgerparticipatie in haar projecten op, zeker als die grootschalig zijn.

Ook het gewestelijke mobiliteitsplan "Good Move" stimuleert collectieve intelligentie en vakoverschrijdende samenwerking. Een dergelijke aanpak bevordert co-constructie en een transparant ontwerp, wat op zijn beurt de instemming van een maximaal aantal mensen met het project vergemakkelijkt.

Wetenschappelijke kennis, technische kennis, gebruikerskennis, sociale kennis, politieke kennis... Een participatieve aanpak erkent de specifieke deskundigheid van elke speler en betrekt de burgers als echte partners in de besluitvorming. Zo brengt elke actor zijn eigen toegevoegde waarde in zijn vakgebied. En voor de burgers is dat hun lokale expertise in het gebruik van de openbare ruimte.

In samenwerking met de Stad Brussel, waarvan het projectteam Faire Samen het grondgebied door en door kent, staan we garant voor een didactische en participatieve aanpak gedurende het hele proces. Het doel is om de burgers verder te laten kijken dan de tijdelijke veranderingen en overlast (die echter reëel zijn en soms langdurig, in een gewest dat regelmatig in aanbouw is). We willen hen helpen zichzelf te projecteren in een positieve toekomst!

In samenwerking met hub.brussels bieden we ook speciale ondersteuning aan handelaars en grote werkgevers, zodat ze bevoorrechte partners van het project worden voor het publiek. De aanleg van de nieuwe tramlijn zal een specifieke impact hebben op deze doelgroepen (vrees voor de werken, verlies van parkeerplaatsen of leveringszones). We zullen hen helpen om zich op langere termijn in het project in te leven en het te visualiseren.

 

Burgerpanels

De burgers hebben de deskundigen en de vertegenwoordigers van de overheid tijdens de impactstudie bijgestaan.

In augustus 2020 werden nieuwe vertegenwoordigers geselecteerd om deel te nemen aan de stuurgroep belast met de ontwikkelingsstudie van het project MOVE NOhW. Zij spelen een even belangrijke rol als de andere vertegenwoordigers. Zij verrijken het debat met hun kennis van de wijk en hun persoonlijke vaardigheden. 8 burgers vormen dit panel. Ze werden in alle transparantie gekozen uit meer dan 40 kandidaten: 4 inwoners, 2 economische spelers, waaronder een handelaar, en 2 verenigingen die al meer dan twee jaar bestaan.
Deze acht vertegenwoordigers met uiteenlopende achtergronden, beroepen, leeftijden en geslachten vormen een "steekproef" van de Heembeekse bevolking. Hun taak bestaat er echter niet in de hele bevolking te vertegenwoordigen.

Ze nemen deel aan de creatie van instrumenten die de communicatie naar de burgers toe mogelijk maken, door te vertrouwen op hun expertise als buurtbewoners / winkeliers / verenigingen (FAQ's, participatieavonden, communicatie op de webpagina...).

Afbeelding
PAWLOWSKI Céline

asbl Les Piloux,
inclusief crèche

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 30

Sector 1
Vuurkruisen – Heembeek

VAN ASSCHE Steyn

La promenade verte

Taal: NL
Leeftijdsgroep: 30-55

Sector 0
Buiten

BOULBAYEM Hinde

SUMY (Sustainable Urban Logistics & Mobility)

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 30-55

Sector 3
Groenweg - Militair Hospital

VANDER AUWERA Quentin

CENTURY 21 Best House

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 30-55

Sector 2
Zavelput – Vekemans

BORGHS Peter

Taal: NL
Leeftijdsgroep: 55+

Sector 2
Zavelput – Vekemans

CEUX Christian

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 55+

Sector 0
Buiten

KOWALKOWSKI Luc

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 55+

Sector 3
Groenweg - Militair Hospital

TEKAL Salua

Taal: FR
Leeftijdsgroep: 30-55

Sector 1
Vuurkruisen – Heembeek

Nieuws van het burgerpanels