Impactstudie - Enquête

04.11.19 - 19:00

Van 20 oktober tot 14 november 2019 liep een online-enquête waarop in totaal 937 mensen hebben gereageerd. Deze antwoorden waren bedoeld om het burgerpanel en de Stad Brussel te helpen hun multicriteria-analyseraster in balans te houden. De 4 stakeholders van het MOVE NOhW-project (Stad Brussel, Gewest, Burgerpanel, MIVB) kregen immers de opdracht om een gezamenlijk ontwikkeld multicriteria-raster te wegen. Dit raster omvat vijf hoofdthema's: infrastructuur en exploitatie, mobiliteit en intermodaliteit, potentieel en toegankelijkheid, stedenbouw en milieu. De weging van de verschillende belanghebbenden vergemakkelijkte vervolgens de keuze van het meest relevante tramtracé uit de voorgestelde parcours.