Impactstudie – 1e burgervergadering

18.09.19 - 20:00

De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 18 september om 19.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelsstraat 15, 1120 Neder-Over-Heembeek. De aanwezige burgers werden bevraagd over verschillende thema's om de criteria te kunnen bepalen die zij belangrijk vinden bij de ontwikkeling van een nieuwe tramlijn. Zoals voor de online-enquête en het veldonderzoek die in oktober plaatsvonden dienden deze antwoorden als hulpmiddel voor het burgerpanel en de Stad Brussel bij de bepaling van de wegingsfactoren voor de analysecriteria. De 4 belanghebbenden (Stad Brussel, Gewest, burgerpanel, MIVB) hadden immers als opdracht de wegingsfactoren te bepalen voor de gezamenlijk samengestelde multicriterialijst. Elke entiteit beschikt over 100 punten, die ze over alle 20 criteria moet spreiden volgens wat voor haar het belangrijkste is voor de uitvoering van een nieuwe tramlijn. Deze criteria zijn toegespitst op vijf grote thema's: infrastructuur en exploitatie, mobiliteit en intermodaliteit, potentieel en toegankelijkheid, stedenbouw en milieu.