Lancering van de ontwikkelingsstudie

12.10.20 - 20:00

Het tram- en herontwikkelingsproject is in NOH begonnen! In september ging de herontwikkelingsfase van de openbare ruimte in het raam van het MOVE NOhW project van start. Verscheidene werkgroepen (milieu- en mobiliteitsspecialisten, burgerpanel, enz.) onderzoeken het terrein al. Er wordt een beroep gedaan op burgers, economische actoren en overheidsdiensten. Dit project volgt namelijk een innovatief proces wat betreft de raadpleging van de burgers. De stuurgroep zal rekening houden met de behoeften en verzoeken van de actoren in NOH en die elementen aanwenden als inspiratiebron voor de eerste schetsen. Heb je nog vragen over het verloop van het project? Bekijk deze video voor meer details.