2de Stuurgroep

De 2de bijeenkomst van de stuurgroep vond plaats op 9 september in het buurthuis Nachtegaal in Neder- Over-Heembeek. Tijdens het eerste deel van de vergadering presenteerde het studiebureau de analyse van de vervoerstromen van of naar het Heembeekse grondgebied   (gegevens verzameld door bedrijven en data die via gsm's of GPS (Big Data) worden verstuurd). Zo kon de diagnose van de huidige situatie worden afgerond. We hebben daarna de toekomstgerichte gegevens doorgenomen (toekomstige woningen, scholen, bedrijven, uitrustingen, enz.) die ons een beeld zouden kunnen geven van de verwachte toename van de verplaatsingen naar Neder-Over-Heembeek. Om dit eerste deel van de ochtend af te sluiten, bespraken we de verschillende alternatieve vervoerswijzen voor de auto en hun relevantie in de context van Neder-Over-Heembeek..