3de Stuurgroep

De derde stuurgroep in verband met de aanlegstudie werd gehouden op 30 maart. Het was een tussentijds comité over de schetsen en de stand van zaken van de verschillende werkgroepen sinds januari 2021. De besproken thema's hadden betrekking op communicatie, participatie, milieu en mobiliteit in de openbare ruimte.