1ste Stuurgroep

De eerste bijeenkomst van de stuurgroep voor de impactstudie van de openbaar-vervoerverbinding naar Neder-Over-Heembeek vond plaats op 3 juli in de voormiddag. De MIVB verwelkomde 25 deelnemers van de Stad Brussel, het Gewest, het burgerpanel en de studiebureaus. Na een presentatie van de context, de methodologie en de verwachte timing stelden de studiebureaus de geografische zone voor waarop de impactstudie betrekking heeft. Een eerste diagnose van de huidige situatie (mobiliteit, stadsontwikkelingen, bevolking, scholen, bedrijven...) werd gepresenteerd. De inbreng van verscheidene leden van de stuurgroep vulde de diagnose aan. Ook de studiestrategie kwam ter sprake. De MIVB bevestigde haar bereidheid om een "nieuwe" methode te hanteren in het Brussels Gewest: vanaf nul beginnen, de behoeften analyseren en samen de doelstellingen voor deze nieuwe openbaar-vervoerverbinding bepalen. Elke groep belanghebbenden (Gewest, Stad Brussel, burgers, bedrijven, MIVB) zal zich over deze doelstellingen uitspreken. De regering zal dan haar standpunt kunnen bepalen aan de hand van dit besluitvormingstool.