3de Stuurgroep

De 3de bijeenkomst van de stuurgroep ging door op 4 oktober in het buurthuis Nachtegaal in Neder-Over-Heembeek. Tussen de 2de en de 3de stuurgroep heeft het studiebureau de verschillende belanghebbenden ontmoet (Stad Brussel, Gewest, burgerpanel, MIVB) om samen met hen de methodologie van de multicriteria-analyse verder uit te werken. Een lijst van criteria werd gezamenlijk opgesteld en elke belanghebbende heeft die daarna verder ontwikkeld. Deze criteria zijn toegespitst op vijf grote thema's: infrastructuur en exploitatie, mobiliteit en intermodaliteit, potentieel en toegankelijkheid, stedenbouw en milieu.

Tijdens de 3de stuurgroep hebben we de definitieve lijst doorgenomen, waarin volgens iedereen alle criteria opgenomen zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van een nieuwe lijn voor het openbaar vervoer. De MIVB heeft een schema voorgesteld dat de evolutie van het tramnet in de volgende jaren schetst. Het schema berust op de verschillende gewestelijke ontwikkelingsplannen voor het netwerk en de politieke verbintenissen. Op basis van de diagnose van de huidige en verwachte situatie toonde het studiebureau vervolgens de relevantie aan van de tram boven de andere vervoermodi (stedelijke ontwikkeling van NOH, aantal te vervoeren personen, doeltreffendheid van de lijn, ontwikkeling van het openbaar-vervoernetwerk, enz.).

De 4 belanghebbenden hebben als opdracht de wegingsfactoren te bepalen voor de gezamenlijk samengestelde multicriterialijst. Elke entiteit beschikt over 100 punten, die ze over alle 20 criteria moet spreiden volgens wat voor haar het belangrijkste is bij de uitvoering van een nieuwe tramlijn. Ter ondersteuning van deze denkoefening, in het bijzonder voor het burgerpanel en voor de Stad Brussel, werd een burgerraadpleging over dezelfde thema's gehouden (burgerraadplegingavond op 18/09, online-enquête en veldonderzoek in oktober).