5de Stuurgroep

Tussen de vierde en de vijfde stuurgroep stuurde het studiebureau aan alle leden van de stuurgroep een bestand met de aan elke route toegekende scores. Zo konden drie preferentiële routes worden geïdentificeerd.

De vijfde en laatste stuurgroep vond plaats in de Brussels Mobility Store bij De Brouckère. Elke entiteit presenteerde de routes die zij in het licht van de verstrekte analyse het meest relevant achtten. Het bleek dat onder de preferentiële routes die door elke entiteit worden gepresenteerd, zich een routefamilie aftekent waarin alle spelers zich kunnen vinden. De stuurgroep richtte zich vervolgens op de varianten van deze familie. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd om een tramlijn uit te tekenen waarover een consensus bestaat bij alle belanghebbenden.