Werken van Maart tot April

  • Lopende werken

Hier is het tijdsschema van de werken van Maart tot April.

ZONE HEEMBEEK
Tot eind juni 2024 wordt de zone tussen de Heembeekstraat en de Oorlogskruisenlaan heraangelegd met tramsporen voor de toekomstige lijn 10 en de verbinding met de bestaande sporen. De zijbaan van de Vuurkruisenlaan blijft open voor lokaal verkeer richting De Wand. Het uiteinde an de Pagodenlaan zal niet langer aansluiten met de Vuurkruisenlaan. Een lokale omleiding wordt voor- zien via de Koning Albertlaan en Weilandstraat. Het verlaten van de stad voor het autoverkeer komende van de Van Praetbrug gebeurt op 2 rijvakken op de Van Praetlaan.
 
HEEMBEEKSTRAAT
Tussen het huisnummer 114/116 en het kruispunt met de Weilandstraat worden de parkeerstroken en de stoepen heraangelegd tussen 26 Februari en eind April 2024.
 
ZONE RANSBEEK
Tussen het Mandelastadion en het Van Osskruispunt worden de stoepen en de fietspaden verder aangelegd. De Van Ransbeekstraat blijft afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er is een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.
 
ZONE ZAVELPUT
Het plein opent in zijn definitieve configuratie vanaf 30 maart 2024. Opgelet, rijrichtingen veranderen en het plein wordt voetgangerszone aan de kant van de woningen. De assen Kruipweg-Craetveld en Lombardzyde-Brave Kinderenstraat zijn weer open.
 
ZONE VEKEMANS
Het onderzoek naar de gasontploffing heeft een invloed op de herinrichting van de parkeerstroken en stoepen tussen de Zavelput en het Peter Benoitplein. Deze werkzaamheden zijn opgeschort. We beginnen weer zodra het groene licht is gegeven en werken in dit gebied door tot eind april 2024.
 
ZONE RUE BRUYN
De straat zal terug open zijn voor alle verkeer vanaf 1 maart met inbegrip van de bussen.
 
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.
Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandighe- den en onverwachte omstandigheden.