Het openbaar onderzoek is verlengd

Het openbaar onderzoek over het project van Tramlijn 10 is verlengd tot 16 juni 2022.
De overlegcommissie komt samen op 28 juni 2022.

U kunt de plannen inkijken op openpermits.brussels of u maakt een afspraak op het nummer 02/279.29.29.

U kunt ook het effectenrapport lezen. 

Dit rapport, opgesteld in opdracht van de MIVB, is het effectenrapport (ER) uitgevoerd door de tijdelijke maatschap bestaande uit de studiebureaus Espaces-Mobilités en Richez Associés. Dit rapport is nodig voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in het kader van het project voor de aanleg van een nieuwe tramlijn en de herinrichting van de openbare ruimte in Neder-Over-Heembeek op het grondgebied van de Stad Brussel.

Dit rapport heeft tot doel de mogelijke en de te verwachten milieueffecten verbonden aan de bouwplaats en de uitvoering van het project te beoordelen. Voorts beoogt dit rapport maatregelen voor te stellen en aanbevelingen te doen om mogelijke nadelige effecten te beperken.