Werken Zavelput : september tot decembre

ZONE ZAVELPUT

Op 4 september begint de aannemer met de aanleg van groenzone, fontein en stoepen op het plein en aanpalende straten. Het plein en een stuk van de aanpalende straten zal volledig afgesloten zijn voor alle verkeer behalve voor leverin-gen en verhuizen in overleg met de ombudsman.

Lokale omleggingen worden voorzien.

Toegang voor voetgangers en fietsers op de stoepen blijft gegarandeerd.

De werken zullen duren tot eind 2023.