Werken nutsmaatschappijen in september

  • Lopende werken

Fase 3 : werken nutsmaatschappijen in september

Ondergrondse leidingen worden nagekeken en desgevallend vervangen: elektriciteit, gas, telecommunicatie, wateren riolering. Alle betrokken nutsmaatschappijen gaan gecoördineerd te werk, afhankelijk van de zone.

De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen. 

Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden. Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.

ZONE ZAVELPUT

Werken Vivaqua Riolering in stoepen en parkeerzones. Aan de kant met de even huisnummers van de Heembeekstraat op het plein.

Zone Vekemans Peter Benoit Plein – Groene Weg

Mobiele werf van het Peter Benoitplein naar de Groene Weg, met werken aan voetpaden en parkeerzones. De Vekemansstraat wordt eenrichtingsstraat richting de Groene Weg.

Zone Zavelput – kruispunt Heembeek – Vuurkruisen

Een mobiele werf verplaatst zich van de Zavelput naar het kruispunt Heembeek-Vuurkruisenlaan met werken in stoepen en parkeerplaatsen.
Opgelet: de Heembeekstraat is eenrichting vanaf de Generaal Biebuyckstraat naar de Zavelput en eenrichting in dalende lijn naar het kruispunt Heembeek-Vuurkruisen. Een omlegging is voorzien in beide richtingen via de Oorlogskruisenlaan.

Zone Van Ransbeekstraat – rotonde Van Oss Stade Mandela

Mobiele werf in de rijweg in de Van Ransbeekstraat, kant Solvay, tussen de rotonde Van Oss en het Mandelastadion. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er komt een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.