Werken in maart, april, mei

ZONE HEEMBEEK : GEMENEBEEMDEN - BIEBUYK – KRUISPUNT HEEMBEEK-VUURKRUISEN

Een mobiele werf van de nutsmaatschappijen en Vivaqua riolering verplaatst zich van de Gemenebeemdenstraat naar de Biebuyk- en Ankerstraat en het kruispunt Heembeek-Vuurkruisenlaan met werken in stoepen, parkeerplaatsen en rijweg. De Heembeekstraat is afgesloten in deze zone, behalve voor lokaal verkeer buiten de werkuren, voor leveringen en verhuizingen na overleg met de ombudsman. De as Oorlogskruisenlaan-Gemenebeemden Weilandstraat blijft open.


ZONE ZAVELPUT

Aanleg van tramsporen en bovenleidingen. Einde werken van tramsporen voorzien begin april. Toegang tot het plein is dan terug mogelijk.

ZONE VEKEMANS: ZAVELPUT - VEKEMANS N° 139

Aanleg van tramsporen vanaf 10 maart. Toegang tot de straat zal beperkt zijn tot leveringen en verhuizingen.

ZONE RANSBEEK : TUSSEN MANDELASTADION EN HET VAN OSSKRUISPUNT

Aanleg van de tramsporen tussen de rotonde Van Oss en het Mandelastadion. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er is een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.

ZONE DE TYRASLAAN - HET VAN OSSKRUISPUNT

Aanleg van de toekomstige rijbaan, stoep en fietspad aan de kant van de bedrijven. Toegang tot bedrijven wordt zoveel mogelijk gegarandeerd. De de Tyraslaan zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de Ring tot aan de Budabrug. Er komt een wegomlegging via de Br$ynstraat en het militair domein. Vanuit de Budabrug in de richting van de ring blijft de de Tyraslaan open. De wegomlegging begint op 27 februari.

 

Deze werken kunnen een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.
De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.

Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden. Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.