Werken in Januari

ZONE GEMENEBEEMDEN - BIEBUYCK - KRUISPUNT HEEMBEEK/VUURKRUISEN 

Een mobiele werf van de nutsmaatschappijen en Vivaqua riolering verplaatst zich van de Gemenebeemdenstraat naar de Biebuyk- en Ankerstraat en het kruispunt Heembeek-Vuurkruisenlaan met werken in stoepen, parkeerplaatsen en rijweg. De Heembeekstraat is afgesloten in deze zone, behalve voor lokaal verkeer buiten de werkuren, voor leveringen en verhuizingen na overleg met de ombudsman. De as Oorlogskruisenlaan-Gemenebeemden-Weilandstraat blijft open.

ZONE ZAVELPUT

Aanleg van tramsporen en bovenleidingen. Toegang tot het
plein zal beperkt zijn tot leveringen en verhuizingen.

ZONE VEKEMANS – PETER BENOITPLEIN – GROENWEG

Werken Vivaqua riolering in de parkeerstroken en rijbaan. Een richtingsverkeer naar de Groenweg.

ZONE RANSBEEK (tussen Mandelastadion en het Van Osskruitpunt) 

Aanleg van de tramsporen tussen de rotonde Van Oss en het Mandelastadion. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er komt een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg
en de Antoon Van Osslaan.
 
Over heel het tracé worden er in januari bomen en planten gerooid om de tramsporen en de openbare ruimte aan te kunnen leggen. Na de heraanleg zal er twee keer meer groen zijn dan voordien.
 
 
Deze werken kunnen een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.
De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.

 
Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden. Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.