Werken in februari

In januari 2023 is de aanleg van de nieuwe tramlijn 10 die Neder-over-Heembeek verbindt met centrum Brussel gestart. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte vernieuwd.

Tram 10 zal reeds in het najaar 2024 rijden. De einddatum van alle werken is gepland voor midden 2025.

ZONE GEMENEBEEMDEN - BIEBUYCK - KRUISPUNT HEEMBEEK/VUURKRUISEN

Een mobiele werf van de nutsmaatschappijen en Vivaqua riolering verplaatst zich van de Gemenebeemdenstraat naar de Biebuyk- en Ankerstraat en het kruispunt Heembeek-Vuurkruisenlaan met werken in stoepen, parkeerplaatsen en rijweg. De Heembeekstraat is afgesloten in deze zone, behalve voor lokaal verkeer buiten de werkuren, voor leveringen en verhuizingen na overleg met de ombudsman. De as Oorlogskruisenlaan-Gemenebeemden-Weilandstraat blijft open.

ZONE ZAVELPUT

Aanleg van tramsporen en bovenleidingen. Toegang tot het plein zal beperkt zijn tot leveringen en verhuizingen.

ZONE VEKEMANS – ZAVELPUT - PETER BENOITPLEIN

Aanleg van tramsporen vanaf 20 februari. Toegang tot het plein zal beperkt zijn tot leveringen en verhuizingen.

ZONE VEKEMANS – PETER BENOITPLEIN – GROENWEG

Werken Vivaqua riolering in de parkeerstroken en rijbaan. Eenrichtingsverkeer blijft behouden.

ZONE GROENWEG

Werken Vivaqua riolering in de parkeerstroken en rijbaan. Eenrichtingsverkeer.

ZONE RANSBEEK – tussen Mandelastadion en het Van Osskruitpunt

Aanleg van de tramsporen tussen de rotonde Van Oss en het Mandelastadion. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er is een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.
  
 
Deze werken kunnen een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.
De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.
 
Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden. Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.