Vivaqua : werken op het waterdistributienet

In het kader van de voorbereidende werken voor het nieuwe tramproject in NOH zal VIVAQUA, uw waterbedrijf in het Brusselse Gewest, het distributienet in uw straat vernieuwen. De leiding onder het wegdek zal worden vervangen door twee nieuwe leidingen die in het trottoir/de wegberm worden gelegd. Na afloop daarvan wordt het rioolnet aangepakt. U zal tijdig een nieuw bericht in de bus krijgen met alle nuttige informatie over die werken.

De werken worden in coördinatie met MIVB, Sibelga, Proximus en Irisnet uitgevoerd.

WAAR? Frans Vekemansstraat – 1120 Brussel

WANNEER? De werken starten op 21-03-2022 en zullen 150 werkdagen duren.

AANSLUITINGEN OP HET WATERDISTRIBUTIENET

Om uw gebouw op de nieuwe leiding aan te sluiten, zal onze ploeg toegang moeten hebben tot uw woning. De technisch verantwoordelijke zal hiervoor contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen.

Gedurende de werken zullen we in bepaalde gevallen de watervoorziening in uw straat moeten onderbreken. In de mate van het mogelijke zal ons personeel ter plaatse u daarvan op de hoogte brengen. Bel ons gerust in geval van problemen.

Naargelang van het verloop van de werken zal in de straat eenrichtingsverkeer gelden. Waar de werken aan de gang zijn, zal ook een parkeerverbod gelden.

CONTACTen

  • Ombudsman TRAM 10 – Johan Van Laer: 0475 60 06 32
  • VIVAQUA: werkdagen tussen 7.30 en 15.30 uur: 02 373 74 33

    Onze technische dienst staat volledig tot uw beschikking voor elke vraag in verband met deze werken (grondwerken, signalisatie, watervoorziening, …). Voor vragen over gas, elektriciteit, telecom, … kunt u zich rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke maatschappijen.

  • In technische noodgevallen de klok rond: centrale Wacht – 02 739 52 11