Persbericht - MIVB vraagt vergunning aan

Binnen dit en het einde van de week dient de MIVB een bouwaanvraag in voor de toekomstige tram 10 in Neder-over-Heembeek. Het gaat om een belangrijke stap in een ruim project dat moet toelaten het noordelijke gedeelte van Brussel, dat in volle ontwikkeling is, beter te verbinden met de rest van het Brusselse gewest.

Het project van tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek (NOH) zet een nieuwe beslissende stap. Na de impactstudie, de goedkeuring van het traject en de keuze voor de vervoerswijze tram door het Gewest en de gemeentebesturen in februari 2020, dient de MIVB deze week de bouwaanvraag in voor de aanleg van gevel tot gevel rond het 5,5 km lange tracé.


“Dit tramproject toont hoe de toepassing van de Good Move-principes en de massale investeringen van het Gewest in het openbaar vervoer het leven van de Brusselaars echt zullen veranderen. Tram 10 zal een doeltreffende oplossing bieden voor de ontsluiting van verschillende wijken, zal zorgen voor een veel betere doorstroming van het verkeer tussen het zuiden en het noorden van het gewest en zal ook de kwaliteit van de openbare ruimte voor de omwonenden verbeteren langs het 5,5 km lange tramtraject. In het kader van dit project worden ontspanningszones, pleinen, speelplaatsen, groene ruimten, enz. aangelegd”, aldus minister Elke Van den Brandt.


“Bovenop de opportuniteit die tramlijn 10 biedt om de openbare ruimte heraan te leggen en op te waarderen (pleinen, voetpaden, uitrustingen, enz.), zal de lijn ook dienen om het toegankelijkheidsaanbod aan te vullen voor de Brusselaars die op 10 minuten van thuis winkels, diensten en uitrustingen kunnen vinden die beantwoorden aan hun dagelijkse noden. Het is eveneens een mogelijkheid om figuurlijk muren te slopen tussen wijken door deze te verbinden met het stadscentrum”, voegt burgmeester Philippe Close toe.

Inwoners centraal in het projectteam

Al van bij de start doet het project van tram 10 in NOH ruim beroep op input van de omwonenden. Het projectteam is samengesteld uit institutionele partners zoals de stad Brussel, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, de MIVB,… én handelaars, bedrijven en omwonenden. Zij werden allemaal rechtstreeks betrokken bij het proces voor de opstelling van de plannen voor de heraanleg van hun buurt. Dat traject nam anderhalf jaar in beslag. De raadplegingen leidden onder andere tot het herbekijken en optrekken van het aantal parkeerplaatsen in de François Vekemansstraat

“Wie anders dan diegenen die er wonen kent de buurt beter? De MIVB legt haar oor te luister bij de omwonenden en dit niet alleen om samen met hen na te denken over de manier om de hinder van de werf zoveel mogelijk te beperken, maar vooral om met hen te reflecteren over de toekomst van deze zone in volle ontwikkeling. Deze tram zal hun tram zijn, ze zullen de eersten zijn om er gebruik van te maken. De komst van de tram is de gelegenheid bij uitstek om hun leefomgeving te herbekijken: aanleg van groene ruimte, recreatieve zones, wandelwegen, ... De heraanleg van de Zavelput is het resultaat van workshops en een online bevraging. Op autoloze zondag werd ook een 3D-voorstelling getoond, alsof je er echt ter plaatse was. “Het resultaat is indrukwekkend”, verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

Volgende stappen

Urban Brussels gaat nu de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning diepgaand analyseren en een datum vastleggen voor het openbaar onderzoek dat iedereen gaat toelaten (omwonenden en overheid) om hun opmerkingen te maken op de plannen voor de heraanleg. Daarna volgt een overlegcommissie. Na afloop moet Urban advies geven en eventuele voorwaarden aangeven die in het project moeten worden opgenomen. Indien nodig zal de MIVB haar plannen aanpassen.

De start van de werken die geen verband houden met de bouwaanvraag (d.w.z. die van de nutsbedrijven zoals Vivaqua) is gepland voor het voorjaar van 2022. Zodra de vergunning is verleend, kunnen de wegwerkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling dat de eerste tramsporen komend najaar worden aangelegd.