MOVE NOhW, samen Neder-Over-Heembeek mobieler maken

Lang geleden kwam de film ‘A Streetcar Named Desire’ uit. Een ‘streetcar’, vertaal je dat als ‘straatauto’? Of is dat eventueel een autobus? Nee hoor, toen al was het een tram!

 

De film is 70 jaar oud, maar de inwoners van Neder-Over-Heembeek wachten al meer dan 30 jaar om rechtstreeks verbonden te worden met hun mooie Grote Markt. Stel je voor: NOH met het centrum van Brussel verbinden in 2 burgerfasen, een titanenwerk!

Eerst was er een ‘impactstudie’. Die duurde ongeveer 6 maanden, met als voornaamste resultaten de keuze van het vervoermiddel en van het ‘voorkeurtracé’. Daarop volgde een ‘ontwikkelingsplan’, een tweede fase die op een participatieve wijze met… verkiezingen van stapel liep. Presentatie van de kandidaten, verkiezing, tellen van de stemmen, selectiecriteria ... Ik bevond mij uiteindelijk onder de 8 gekozen burgers.
Na enkele reacties van onbegrip voor de in fase één gemaakte keuzen, ontstond de overtuiging dat het ook mogelijk was voordeel te halen uit dit project voor NOH.

Panellid zijn betekent, sinds september 2020, deelnemen aan 'Werkgroepen' (WG) en 'Stuurcomités' (CoPil), dit alles met de nodige groepsdynamiek die ons samenbrengt en samenhoudt, ondanks de door de Covid-crisis opgelegde Zoom, Teams, e-mails, Dropbox enzovoort.

Het project is gigantisch! Je kunt je moeilijk inbeelden hoeveel elementen hierin een rol spelen (hydrologie, biodiversiteit, trillingen, lengte van de perrons, kruispunten, plaats van de palen...). Het tracé zelf is zeer gevarieerd. Het loopt langs het centrum van Heembeek, de Heembeekstraat, de Zavelput, de Vekemansstraat in 2 delen, de Groenweg (voor en na de Kleine Groenweg), het Mandelastadion, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan, de Bruynstraat, het eindpunt ... Al die gebieden hebben hun eigen bijzonderheden qua inwoners, scholen, winkels, paden, gewoonten ... Elke panellid probeert de belangen van de meerderheid van de inwoners in die gebieden te verdedigen. Dit is waar de leden van het burgerpanel het nuttigste werk leveren.

Er moeten ook moeilijke keuzes worden gemaakt: parkeerplaatsen, verkeersrichtingen, plaatsing van tramhaltes, natuurbehoud, rust van de bewoners, voortbestaan van vossen en kikkers, opmerkelijke bomen, toegang tot winkels...

De bijdrage van de panelleden aan de werkzaamheden van de verschillende groepen is aanzienlijk. Dankzij hun diepgaande kennis van de wijk, van de redenen waarom bepaalde dingen in NOH zus of zo gebeuren, van de projecten die nog in de pijplijn zitten, kunnen zij een nieuw licht werpen op de context of bepaalde beslissingen in vraag stellen.
In de loop van het project profiteerde de Zavelput van de deelname van de bewoners aan zijn herinrichting. Helaas is dat plein de enige plaats die dat voorrecht kreeg ...
Tientallen nieuwe bewoners zullen niet de kans hebben gekregen om hun mening te geven.
Dat doen wij wel. Laten we er het beste van maken!

Kowalkowski Luc
Panellid in de Ontwikkelingsstudie