Hier zijn de resultaten van de enquête naar mobiliteit en openbare-ruimteplanning in NOH!

De online-enquête die van 20/10 tot 25/11/2020 liep moest informatie verzamelen over het gebruik van de openbare ruimte, de mobiliteit van de gebruikers en de denkpistes van de lokale NOH-deskundigen (namelijk bewoners, werkkrachten, handelaars, schoolkinderen enz.).

Hiervan werden de resultaten zojuist gepubliceerd. Uit de talrijke verzamelde gegevens leren we dat 51,3% van de 341 respondenten voorstander is van een vermindering of zelfs afschaffing van het verkeer in de Vekemansstraat. 56% van de deelnemers aan de enquête zou overwegen om zich in NOH met de fiets te verplaatsen als er betere verkeers- en parkeervoorzieningen worden aangelegd. En 50% wenst bovendien meer bomen en een volwaardige nieuwe bestemming voor de Zavelput.

Dit is een deel van de essentiële informatie waarmee onze deskundigen rekening zullen houden tijdens de ontwerpfase van het project, die begin dit jaar van stapel loopt en tot juni 2021 zal duren.

Ontdek alle resultaten van de enquête en nogmaals dank aan de deelnemers.