Het interview van Luc Kowalkowski, lid van het burgerpanel

 "Ontmoet Luc Kowalkowski, een van de acht leden van het burgerpanel, via zijn interview in het magazine De Brusseleir."  

Luc Kowalkowski is lid van het achtkoppige burgerpanel dat inspraak heeft in het project van de nieuwe tramlijn in Neder-Over-Heembeek.

 

In hoeverre heeft NOH een tram nodig?
Eerst en vooral, NOH ligt wat geïsoleerd van Brussel en studies tonen aan dat de wijk behoefte heeft aan een directere verbinding met het centrum. Maar het grote voordeel van de tram - naast zijn capaciteit - is volgens mij dat hij de kans creëert om eindelijk het gedrag van de automobilisten te veranderen. De vereiste herinrichting van de straten zal die uiteraard gebruiksvriendelijker maken voor de zachte weggebruikers.

Welke rol speelt uw groep die maandelijks samenkomt?
Wij kunnen tussenkomen in bepaalde keuzes, meer bepaald bij de manier waarop de plaatsen op het tramtraject worden heringericht, zoals de halte Zavelput. We krijgen inzage in de voorstellen en moeten kiezen welke het best aan de wensen van de inwoners voldoen.

Wordt er naar u geluisterd op dit moment?
Ja, volgens mij wel. De vergaderingen worden zeer goed geleid. Ik heb de indruk dat we tegenover mensen met ervaring zitten, die aan dezelfde dingen gedacht hebben als wij, de inwoners. Onze twijfels en aandachtspunten stemmen overeen.

 

 


Bron : De Brusseleir (161_ 2020 11)