>

IMPACTSTUDIE

De MIVB kreeg van de Brusselse regering de opdracht om samen met alle betrokken partijen een studie uit te voeren over:

  • De relevantie van de nieuwe vervoerslijn
  • De keuze van de meest geschikte vervoerswijze
  • De uitstippeling van de beste route.

Om de neutraliteit van de aanpak te waarborgen, vertrouwde de MIVB de uitvoering van deze opdracht toe aan een consortium van studiebureaus dat begin 2019 via een aanbesteding werd geselecteerd.

Dit consortium bestond uit de bureaus Espaces-Mobilités (mobiliteit en infrastructuur), BRAT (onderzoek in de ruimtelijke ordening), Dart Consulting (methodologie van beslissingsondersteunende instrumenten) en 21Solutions (burgerparticipatie).

 

ALLES OVER DE IMPACTSTUDIE

AANLEG

Nadat de gemeentelijke overheden en de gewestelijke regering de keuze van de modaliteiten en het traject hadden gevalideerd, vertrouwde de MIVB de opdracht voor de ontwikkelingsstudie toe aan een consortium van studiebureaus die in de zomer van 2020 via een aanbesteding werden geselecteerd. De leden van dit consortium zijn de bureaus Espaces-Mobilités (mobiliteit, stedenbouw en landschap), Richez Associés (infrastructuur, stedenbouw en landschap), TER Consult (milieu), VO Citizen (communicatie), 21solutions (burgerparticipatie, milieubeheersysteem en koolstofbalans), Greisch (stabiliteit) en Rotor (circulaire economie).

En nu de plannen !

Na de context- en impactstudies schakelen we over naar de ontwerpfase, die tot het najaar van 2021 zal lopen, om de volgende vragen te beantwoorden: Welke voorzieningen? Hoe wordt de openbare ruimte ingedeeld? Welk gebruik krijgt voorrang? Er komen bovendien talrijke suggesties van de openbare ruimte langs de nieuwe tramlijn: herinrichting van de Zavelput, nieuw straatmeubilair, vergroening van de ruimtes, vernieuwde MIVB haltes, enz. De burgers krijgen de kans om bij te dragen tot de vernieuwing van de Zavelput (meer info hier).

De komst van de tram naar Neder-Over-Heembeek werkt als een verbindend element. Energieën worden gebundeld en bestaande potentiëlen opnieuw geactiveerd. De tram wordt de schakel tussen tot dan gefragmenteerde gebieden. Hij bevordert sociale banden en solidariteit. De inwoners van Neder-Over-Heembeek belichamen dergelijke waarden al. Zij zullen een essentiële troef zijn om het aanlegproject op gang te brengen.

Onderstaande beelden zijn afkomstig uit het aanbod van het consortium van studiebureaus Espaces-Mobilités/Richez Associés. Het zijn "mogelijkheden" die illustreren hoe de verschillende ruimtes er na herontwikkeling uit zouden kunnen zien. De plannen waarop de vergunningsaanvraag zal berusten, zullen na de voorstudies in overleg met alle belanghebbenden worden opgesteld.

Een ontbrekende schakel ten dienste van het grondgebied

Een ontbrekende schakel ten dienste van het grondgebied

Vier sequenties, vier gezichten

Vier sequenties, vier gezichten

De gemeenschappelijke ruimte als stimulans voor actieve mobiliteit

De gemeenschappelijke ruimte als stimulans voor actieve mobiliteit

Het Peter Benoîtplein zou zich kunnen uitbreiden

Het Peter Benoîtplein zou zich kunnen uitbreiden

Eerbied voor de lokale topografie en de typologie

Eerbied voor de lokale topografie en de typologie

Tuinplein

Tuinplein

Gevarieerde bezettingen van de openbare ruimte

Gevarieerde bezettingen van de openbare ruimte

Een plein voor en door de bewoners

Een plein voor en door de bewoners

ENQUÊTE ZAVELPUT

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 09/06/2021 en 29/06/2021 inbegrepen (oftewel 21 dagen) via een online vragenlijst.

Deze vragenlijst werd voornamelijk verspreid via de MOVE NOhW website, de MOVE NOhW Facebook pagina, de MIVB en de Gemeente (Faire Samen).

Het onderzoek werd verder doorgegeven door bepaalde actoren of verenigingen, voornamelijk Facebook-pagina's van omwonenden.

De resultaten kunnen worden geraadpleegd : hier

De samenvattende nota van de voorstudies

Dit document beschrijft de contextualiseringsfase die zojuist is voltooid.

Die fase zorgde voor al de voorbereidende regelgevings- en veldstudies. Op die manier konden de verschillende werkgroepen (architecten, stedenbouwkundigen, milieu- en mobiliteitsspecialisten, burgerpanel, enz.) alle gegevens en de realiteit van het veld bestuderen alvorens suggesties voor het project voor te leggen.

 

ONTDEK IN DEZE VIDEO DE TOEKOMST VAN HET ZAVELPUTPLEIN

ONTDEK IN DEZE VIDEO DE TOEKOMST VAN HET MANDELA STADION ESPLANADE

ONTDEK IN DEZE VIDEO DE TOEKOMST VAN DE TRAMHALTE ANCRE