Begin voorbereidende werkzaamheden nutsbedrijven

Met de nieuwe tram krijg je gemakkelijker toegang tot alle voorzieningen in je buurt en betere verbindingen met het hele Brusselse Gewest.

FASE 1: NUTSBEDRIJVEN - Eind maart tot juli 2022

Voordat de tramsporen worden aangelegd en de wegen en voetpaden worden vernieuwd, is het van groot belang de ondergrondse leidingen te controleren : elektriciteit, gas, telecommunicatie, water en riolering.

Die werkzaamheden vormen de eerste fase van het project, waarin alle betrokken nutsmaatschappijen gecoördineerd te werk zullen gaan, afhankelijk van de zone. Elk nutsbedrijf zal de betrokken bewoners informeren over hun privatieve water-, riool- en elektriciteitsaansluitingen.
 

De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen. 

Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden.

De aanleg van de sporen en bovenleidingen evenals de heraanleg van wegen, voet- en fietspaden zal begin 2023 starten.

Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.

Zone “Zavelput – Peter Benoit” : Werken van eind maart tot juli 2022

Mobiele werf van de Zavelput naar het Peter Benoitplein, met werken aan voetpaden en parkeerzones. De Vekemansstraat wordt een eenrichtingsstraat richting het Peter Benoitplein. Er komt een wegomlegging richting Zavelput via de IJzerkruisenlaan, de Oorlogskruisenlaan, de Gemenebeemdenstraat en de Heembeekstraat.

Zone “Vuurkruisen – Zavelput” : Werken van half april tot juli 2022

Een mobiele werf verplaatst zich van de Zavelput in de richting van de Vuurkruisenlaan met werken aan voetpaden en parkeerplaatsen. De Heembeekstraat wordt een eenrichtingsstraat in de richting van de Zavelput vanaf de Weilandstraat. Er komt een omlegging via de Lombardsijdestraat en de Weilandstraat. Een tweede omlegging is gepland via de Oorlogskruisenlaan en de Perzikbomenstraat naar de Sint-Nicolaasstraat.

Zone “Ransbeek - Bruyn” : Werken van half april tot juli 2022

Mobiele werf op de Tyraslaan vanaf de Van Oss rotonde tot aan het Militair Hospitaal met werken aan voet- en fietspaden. Een versmalling van de rijweg is voorzien in de de Tyraslaan, maar met behoud van beide verkeersrichtingen.