Werken Wimpelberg - Groenweg - Oorlogskruisen - Ransbeek van 5/06/24 tot 12/07/24

  • Lopende werken

Heraanleg kruispunt Wimpelberg - Groenweg

De Wimpelbergstraat zal niet meer toegankelijk zijn vanaf het kruispunt met de Groenweg en doodlopend vanaf het kruispunt met de Daumeriestraat.

Een omlegging om in de Daumeriestraat te komen is voorzien via de Ransbeekstraat en de kleine Groenweg.

Er is altijd een doorgang vanuit de Vekemans- straat naar de Ransbeekstraat en de Oorlogs- kruisenlaan tijdens deze fase.