Werken van Oktober tot December

ZONE HEEMBEEK

Tussen 19 september en eind november 2023 legt de MIVB de tramsporen aan tussen het huisnummer 114/116 en de Vuurkrui- senlaan. De straat zal enkel toegankelijk zijn voor leveringen en verhuizingen in overleg met de ombudsman. De Ankerstraat en de Warandeveldstraat zullen doodlopend zijn aan de Heembeekstraat. Terugdraaien in de straat is mogelijk.

ZONE VUURKRUISENLAAN

Tussen eind november en eind december 2023 wordt de spoorcon- nectie aangelegd op het kruispunt Heembeekstraat en Vuurkruisen- laan. De Vuurkruisenlaan blijft open in beide richtingen.

ZONE VEKEMANS - GROENE WEG

Tot eind oktober 2023. Aanleg sporen tussen de straat naar het kerkhof, en de Groenweg tot aan de ingang ondergrondse parking gebouwen. Deze parking zal altijd toegankelijk zijn. Toegang tot het kerkhof is altijd gegarandeerd. De Wimpelbergstraat is afgesloten ter hoogte van de rotonde met de Oorlogskruisenlaan. Een wegomleg- ging is voorzien via de Kleine Groenweg en de Daumeriestraat. De verbinding tussen de Oorlogskruisenlaan en de Ransbeekstraat blijft open in beide richtingen. Bussen blijven rijden op deze as.

Vanaf eind oktober tot 22 december 2023. Aanleg sporen verder op de Groenweg naar het Mandelastadion. De Kleine Groenweg is doodlopend aan het kruispunt met de Groenweg.

Het kruispunt Ransbeek-Vekemansstraat-Wimpelberg is terug open. De ondergrondse parking van de gebouwen in de Groenweg zal terug toegankelijk zijn via het kruispunt Ransbeek-Vekemansstraat. In de Wimpelbergstraat wordt de rijrichting omgedraaid in het begin. De Daumeriestraat is in beide richtingen.

ZONE BRUYNSTRAAT

Vanaf 16 oktober tot 22 december 2023 worden de rijweg, stoepen

en parkeerstroken kant huizen heraangelegd. De zone is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor leveringen en verhuizingen in overleg met de ombudsman. Een omlegging in beide richtingen loopt via de militaire weg tussen de Versailleslaan en de Van Oss en de Tyraslaan.

De trambedding wordt in beide richtingen gebruikt door de urgentie- diensten, personeel en patiënten van het MIlitair Hospitaal en is niet toegankelijk voor andere weggebruikers.

ZONE RANSBEEK

Tussen het Mandelastadion en het Van Osskruispunt worden de stoepen en de fietspaden aangelegd.

De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er is een wegomlegging in beide richtingen via Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.

ZONE ZAVELPUT

Aanleg van groenzone, fontein en stoepen op het plein tot 22 december 2023. Het plein zal volledig afgesloten zijn voor alle verkeer behalve voor leveringen en verhuizen in overleg met de ombudsman. Lokale omleggingen worden voorzien. Toegang voor voetgangers en fietsers blijft gegarandeerd​.

Toegang voor voetgangers en fietsers blijft gegarandeerd.

 

Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.

Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandighe- den en onverwachte omstandigheden.