Werken van december tot januari

4 DECEMBER - 22 DECEMBER 2023

Tussen 4 december en 22 december 2023 wordt de spoorverbinding aangelegd op de kruising van de Heembeekstraat en de Vuurkruisen-laan. De zijrijweg van de Vuurkruisenlaan blijft toegankelijk in beide richtingen, maar met een omleiding:

• Bij het uitrijden van de stad voegt u in op de R21 via de snelle rijstroken van de Vuurkruisenlaan net na de Vilvoordsesteenweg. Net na de Heembeekstraat kan u weer op de zijrijweg terecht.

• Komende van de wijk De Wand moet u een omleiding volgen via de Warandeveldstraat, de Heembeekstraat en de Ankerstraat die u naar de Vuurkruisenlaan brengt. Let op: de Pagodenlaan blijft doodlopend ter hoogte van het kruispunt met de Vuurkruisen- laan.

WEEKEND 8 - 11 DECEMBER

Asfaltering van de nieuwe Van Praet rontonde (op de kruising van de Vilvoordsesteenweg en de Van Praetlaan).

Tussen vrijdag 08/12 om 21u en maandag 11/12 om 6u zal Brussel Mobiliteit de nieuwe rotonde tussen de Vilvoordesteenweg en de Van Praetbrug asfalteren.

Er wordt een omleiding voorzien om de Van Praet-brug te bereiken vanaf het kruispunt van de Vilvoordse-steenweg en de Vuurkruisenlaan: u moet de Vuurkruisenlaan (R21) oprijden, omkeren aan het Araucariakruispunt en vervolgens de Van Praet- laan terug afrijden. Bewoners van de Heembeek-Oorlogskruisen die richting A12 willen, moeten de Biebuyckstraat nemen om op de Vilvoordsesteenweg en de R21 te komen.

11 DECEMBER 2023 - EIND JUNI 2024

Tijdens deze periode wordt de zone van de Vuurkruisenlaan R21 in de richting van de A12 volledig heringericht, inclusief de sporen voor de nieuwe lijn 10, een fietspad, groene ruimte en voetpaden. Bij het verlaten van de stad gaat het verkeer definitief via de Van Praetlaan.

VANAF 7 JANUARI 2024

De zijrijweg van de Vuurkruisenlaan blijft open voor plaatselijk ver- keer tussen de Vilvoordsesteenweg en de Heembeekstraat. Het blijft mogelijk om de stad te verlaten aan het Araucaria kruispunt. De Pago- denlaan blijft doodlopend ter hoogte van het kruispunt met de Vuur- kruisenlaan. Er wordt een omleiding ingesteld via de Pronkerwtlaan, de Koning Albertlaan en de Weilandstraat.

AFSLUITING VAN DE ARAUCARIA KRUISPUNT

De Araucarialaan wordt momenteel in beide richtingen gebruikt om de Van Praetlaan te verbinden met de Mutsaardwijk.

Vanaf 8/12 wordt het Araucaria kruispunt afgesloten. Om van de Van Praetlaan naar de wijk Mutsaard te gaan,moet u via het Dikke Lin- derondpunt.