Werken in januari tot maart

In januari 2023 startte de aanleg van de nieuwe tramlijn 10 die Neder-over-Heembeek verbindt met centrum Brussel. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte vernieuwd.

Tram 10 zal reeds in het najaar 2024 rijden. De einddatum van alle werken is gepland voor midden 2025.

ZONE HEEMBEEK

Tussen begin januari en mei 2024 wordt de zone tussen de Oorlogskruisenlaan en de Vuurkruisenlaan heraangelegd met tramsporen voor de toekomstige lijn 10 en de spoorconnectie. De Vuurkruisenlaan blijft open voor lokaal verkeer richting De Wand. De Pagodenlaan wordt doodlopend op het kruispunt met de Vuurkruisenlaan. Een lokale omleiding wordt voorzien via de Koning Albertlaan en Weilandstraat. Het verlaten van de stad voor het autoverkeer komende van de Van Praetbrug gebeurt op 2 rijvakken op de Van Praetlaan.

HEEMBEEKstraat

  • Tussen het kruispunt met de Vuurkruisenlaan en het huisnummer 114/116 worden de parkeerstroken en de stoepen heraangelegd tussen 8 januari en eind maart 2024.
  • Tussen de Zavelput en de Weilandstraat worden parkeerstroken en stoepen verder aangelegd.

ZONE Groene weg

De aanleg van de tramsporen gaat verder richting Mandelastadion en voor het stadion. In de Wimpelbergstraat, de Daumeriestraat en de Kleine Groenweg rijdt men terug volgens de oorspronkelijke rijrichtingen.

ZONE RANSBEEK

Tussen het Mandelastadion en het Van Osskruispunt worden de stoepen en de fietspaden verder aangelegd. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er is een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.

ZONE ZAVELPUT

Verdere aanleg van groenzone, fontein en stoepen op het plein tot eind februari 2024. De doorgangen Kruipweg-Craetveld en Lombardzyde- Brave Kinderenstraat zijn terug open in de loop van januari.

ZONE VEKEMANS

Aanleg van de parkeerstroken en stoepen tussen de Zavelput en het Peter Benoitplein (niet inbegrepen) van 8 januari tot eind februari 2024.
 

ZONE RUE BRUYN

Tot eind februari 2024 worden de rijweg, stoepen en parkeerstroken kant huizen verder heraangelegd. De zone is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor leveringen en verhuizingen in overleg met de ombudsman. Een omlegging in beide richtingen loopt via de militaire weg tussen de Versailleslaan en de Van Oss en de Tyraslaan. De trambedding wordt in beide richtingen gebruikt door de urgentie- diensten, personeel en patiënten van het Militair Hospitaal en is niet toegankelijk voor andere weggebruikers.

Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen.
Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden.