2de Stuurgroep

Op 15 december 2020 is de tweede stuurgroep van de ontwikkelingsstudie samengekomen. Deze grootschalige bijeenkomst in aanwezigheid van alle gewestelijke en gemeentelijke spelers, de MIVB en het burgerpanel was de gelegenheid om de fase van contextualisering af te ronden. De studiebureaus presenteerden de samenvattingen van de verschillende werkgroepen die tussen september en december vooruitgang hebben geboekt rond specifieke thema’s als mobiliteit, milieu (hydrogeologie en biodiversiteit), de sector Van Praet - Heembeek, participatie en communicatie. Een schriftelijke synthese van deze fase zal zeer binnenkort beschikbaar zijn.

Met het nieuwe jaar beginnen we ook aan de volgende fase, die concreter zal zijn en waarbij we zullen werken aan de schetsen van het project. Er zullen ook nieuwe werkgroepen in het leven worden geroepen.

Een stand van zaken van het reeds geleverde werk:

De werkgroep Mobiliteit:

Deelnemers: de dienst Mobiliteit van de Stad Brussel, het kabinet van de Burgemeester, de dienst Plannen van Brussel Mobiliteit, de diensten Network en Urban development van de MIVB, leden van het burgerpanel, de studiebureaus

Aantal vergaderingen: 6

Afgerond:

 • Verzameling van gegevens;

 • Voorstel van verkeersplannen met verscheidene varianten;

 • Studie van de leveringszones.

In uitvoering:

 • Voorstelling van de verkeersplannen en hun variant op het College van de Stad Brussel. Oriëntatie van de keuzes;

 • Strategie voor een gedeelde mobiliteit;

 • BUS-plan.

Nog te doen:

 • Parkeerplan (mutualisering van de parkeergelegenheid, locatie van de parkeerplaatsen langs het tracé enz.);

 • Mogelijke tellingen (buiten de COVID periode).

De werkgroep Milieu:

Deelnemers: dienst Stedenbouw en Groenvoorzieningen van de Stad Brussel, Leefmilieu Brussel, Urban.brussels, studiebureaus, lid van het burgerpanel, dienst Milieu en Urban development van de MIVB

Aantal vergaderingen: 4

 • Diagnose en hydrologische balans;

 • Diagnose van de bomen;

 • CBS+ (coefficient of biotope per surface area of index van het ecologisch potentieel) en habitats van fauna en flora;

 • Synergie met PPP (projecten/plannen/programma’s).

Nog te doen:

 • Dimensionering van de GBRW-voorzieningen (Geïntegreerd Beheer van het Regenwater);
 • Aanbevelingen voor het behoud van het groene netwerk (fauna/flora/habitat – groen netwerk);
 • Beplantingsplannen: aanbevelingen voor het behoud en de ontwikkeling van het groene en het blauwe netwerk.

 

MBS (milieubeheersysteem), koolstofbalans van het project en circulaire economie:

Afgerond:

 • Bepaling van de vraagstukken, de doelstellingen en de strategie;

 • Integratie in het bestaande MBS van de MIVB.

Nog te doen:

 • Ontwikkeling van het beheerplan;

 • Voorschriften van de werkspecificaties;

 • Continue verbetering van het plan tijdens de werkzaamheden;

 • Ter plaatse of via andere wegen de mogelijke terugwinning identificeren;

 • Voorschriften van het lastenboek voor de werkzaamheden.

De werkgroep sector Van Praet - Heembeek :

Deelnemers: diensten Stedenbouw en Mobiliteit van de Stad Brussel, diensten Plannen en Wegen van Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Bouwmeester, perspective.brussels, Urban.brussels, dienst Network, Urban development en Directie infrastructuur van het openbaar vervoer (DIOV) van de MIVB, studiebureaus.

Aantal vergaderingen: 4

Afgerond:

 • Analyse van de talrijke vraagstukken en behoeften in het gebied;

 • Analyse van de kritische aspecten;

 • Ontwikkeling van een oplossing voor de Leopold tunnel (buiten het project Move NOhW);

 • Schets voor de toekomstige Heembeek kern.

Nog te doen:

 • De haalbaarheid controleren van de oplossing voor de Leopold tunnel en het project overdragen aan de DIOV;

 • De schets van de Heembeek kern valideren

 

De werkgroep Communicatie – Participatie:

Deelnemers: kabinetten voor burgerparticipatie en handel van de Stad Brussel, diensten marketing en Urban development van de MIVB, studiebureaus.

Aantal vergaderingen: 7

Communicatie:

Afgerond:

Alle burgers in NOH informeren over het project + implementatie van de tools:

 • Grafisch charter;
 • Facebook, website (lancering vandaag, DEV-versie);
 • Brochures, flyers en affiches, e-mailing.

Nog te doen:

 • Ontwikkelen van een positieve en gerichte communicatiestrategie;
 • De VOORstanders mobiliseren;
 • De TEGENstanders geruststellen;
 • De rol van het burgerpanel benadrukken.

Participatie:

Afgerond:

 • Burgerbijeenkomsten en online enquête;

 • Empowerment van het burgerpanel;

 • Bijeenkomst van handelaars;

 • Enquête onder de handelaars.

Nog te doen:

 • Specifieke actoren mobiliseren (verenigingen, scholen enz.);

 • Een ontmoeting organiseren tussen gelijken (handelaars, burgers);

 • Workshops organiseren voor de co-constructie van de openbare ruimte.

 

 

COPIL 15/12/2020 - Capture d'écran
COPIL 15/12/2020 - Capture d'écran
COPIL 15/12/2020 - Capture d'écran
COPIL 15/12/2020 - Capture d'écran