Werken nutsmaatschappijen tijdens de zomermaanden

FASE 2: WERKEN NUTSMAATSCHAPPIJEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN

Er zullen geen werken zijn tijdens het bouwverlof van 9 juli tot 1 augustus 2022. 

De toegang tot de handelszaken in de verschillende zones zal steeds gewaarborgd zijn.
Net Brussel en de noodhulpdiensten zullen altijd toegang krijgen. 


Het tijdsschema blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en onverwachte omstandigheden.
Deze werken kunnen in bepaalde zones, een weerslag hebben op de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen.

Zone Zavelput

Werken Vivaqua Riolering in stoepen en parkeerzones. Aan de kant met de even huisnummers van de Heembeekstraat op het plein. Het plein wordt in die zone eenrichting naar de Vekemansstraat

Zone Vekemans peter benoit plein - Groene weg

Mobiele werf van het Peter Benoitplein naar de Groene Weg, met werken aan voetpaden en parkeerzones. De Vekemansstraat wordt een eenrichtingsstraat richting de Groene Weg. Er komt een wegomlegging via de Oorlogskruisenlaan.

Zone Heembeek Zavelput – Gemenebeemdenstraat

Een mobiele werf verplaatst zich van de Zavelput in de richting van de Gemenebeemdenstraat met werken in stoepen en parkeerplaatsen. De Heembeekstraat wordt een eenrichtingsstraat in de richting van de Zavelput vanaf de Weilandstraat en de Gemenebeemdenstraat. Er komt een omlegging via de Lombardsijdestraat en de Weilandstraat.

Zone Van Ransbeekstraat – rotonde Van Oss Stade Mandela

Mobiele werf in de rijweg in de Van Ransbeekstraat, kant Solvay, tussen de rotonde Van Oss en het Mandelastadion. De stoep en het fietspad blijven toegankelijk alhoewel er lokaal ook daar zal gewerkt worden. De Van Ransbeekstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer vanaf de rotonde Van Oss. Er komt een wegomlegging in beide richtingen via de Marlylaan, de Vilvoordsesteenweg en de Antoon Van Osslaan.