Ontdek het artikel van het tijdschrift "De Brusseleir" over de resultaten van de online-enquête

In de rubriek "In uw buurt" vindt u in de Brusseleir van februari een artikel met de resultaten van de online-enquête over mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte in NOH. Lees het hier!

CONCRETE RESULTATEN MET ONLINE-ENQUÊTE - TRAM NEDER-OVER-HEEMBEEK

De online-enquête over het toekomstige tracé van de tram voor Neder-Over-Heembeek, uitgevoerd van 20 oktober tot 25 november 2020, leverde heel wat informatie op over het gebruik van de openbare ruimte, de mobiliteit van de gebruikers en de denkpistes van de lokale NOH-kenners (inwoners, werkenden, handelaars, leerlingen, enz.). Zo blijkt onder meer dat 51,3 % van de 341 respondenten voorstander is van ingrijpende wijzigingen voor het autoverkeer in de Vekemansstraat, zoals het volledige of minstens beperkte verbod van het verkeer. Blijkt ook dat 59 % van de respondenten behoort tot de ‘zachte’ weggebruikers (fietsers, voetgangers, openbaar vervoer) voor verplaatsingen binnen en naar NOH en dat 56 % bereid is de fiets te gebruiken als er betere verkeers- en parkeeromstandigheden komen. Verder wil 51 % meer bomen zien aan de Zavelput en Vekemansstraat, wenst 40% dat dit vooral een groene zone met speelruimte wordt en 15% ziet er graag gemeenschappelijke moestuintjes groeien. Met de verzamelde informatie wordt rekening gehouden tijdens de ontwerpfase van het project (voorbereiding van de schetsen). Die fase ging begin dit jaar van start en duurt tot juni 2021.

Bron : De Brusseleir (163_2021 02)