De Voorzieningsstudie zit op het goede spoor

In september ging de herontwikkelingsfase van de openbare ruimte in het raam van het MOVE NOhW project in Neder-Over-Heembeek van start.

Verscheidene werkgroepen (milieu- en mobiliteitsspecialisten, burgerpanel, enz.) onderzoeken het terrein al. Er wordt een beroep gedaan op burgers, economische actoren en overheidsdiensten. Dit project volgt namelijk een innovatief proces wat betreft de raadpleging van de burgers. De stuurgroep zal rekening houden met de behoeften en verzoeken van de actoren in NOH en die elementen aanwenden als inspiratiebron voor de eerste schetsen.

Conclusie: hoe meer opmerkingen en ideeën binnenstromen over de herontwikkeling van de openbare ruimte, hoe meer Neder-Over-Heembeek in de nabije toekomst zal beantwoorden aan de noden en verwachtingen van iedereen.

 

Hebt u nog vragen over het verloop van het project? Bekijk deze video voor meer details.