De samenvattende nota van de voorstudies is beschikbaar

Stelt u zich vragen over de verwezenlijking van het MOVE NOhW-project? De samenvattende nota van de voorstudies is net verschenen.

Dit document beschrijft de contextualiseringsfase die zojuist is voltooid.

Die fase zorgde voor al de voorbereidende regelgevings- en veldstudies. Op die manier konden de verschillende werkgroepen (architecten, stedenbouwkundigen, milieu- en mobiliteitsspecialisten, burgerpanel, enz.) alle gegevens en de realiteit van het veld bestuderen alvorens suggesties voor het project voor te leggen.

Ontdek hier de "Samenvattende nota voorstudies” (2e Stuurgroep)